Aktualizacje, hot line


   Charakter programu, a także zmieniające się przepisy oraz  procedury e-sądu wymagają sprawnego wprowadzania odpowiednich zmian w funkcjach programu, tak, aby zawsze spełniał wszystkie wymagania przepisów prawa oraz współpracy z EPU.

   Producent nieustannie dokłada starań, aby program spełniał wszystkie oczekiwania jak największego kręgu użytkowników. Oczekiwania, które tak naprawdę ujawniają się podczas jego użytkowania.

  Oba te powody powodują konieczność uaktualniania programu, jego zawartości merytorycznej, funkcji oraz sposobu obsługi. Tę potrzebę dobrze obrazuje fakt, że pierwotna wersja innego z programów YARSTON liczyła około 300.000 linii kodu, a dziś liczy już 1,5 miliona, a większość zmian została wprowadzona na życzenie użytkowników, dla jak najlepszego spełniania ich, czasem nawet wyjątkowych, oczekiwań.

Uaktualnianie programu następuje na 2 sposoby:

- aktualizacje programu - proste, drobne zmiany i ulepszenia wynikające ze zmiany przepisów prawnych oraz oczekiwań użytkowników wprowadzane są dwa razy w roku, w ramach zamówionych aktualizacji.
W wypadku braku lub niewielkiej ilości zmian tego typu producent dla oszczędzenia użytkownikom kosztów może pominąć wysłanie zamówionych aktualizacji.

- modernizacja programu - duże zmiany programu wynikające z istotnych zmian procedur działania EPU, przepisów prawa, istotnych ulepszeń programu lub indywidualnych wymagań użytkowników - stanowi nową wersję programu i jest dostarczana użytkownikom na indywidualne zamówienie.


Zamawiając i płacąc za aktualizacje użytkownik ma prawo do bezpłatnej pomocy technicznej hot line.